De voedselbank

Beste mensen,

De Voedselbank Doetinchem is gevestigd op Edisonstraat 48a. 

Op de website vindt u onder het kopje "Info en Contact" onze E-mail adressen en telefoonnummer waarop we op een aantal vaste momenten bereikbaar zijn.

Buiten de genoemde tijden kunt u inspreken op ons antwoordapparaat, waarna wij u terugbellen.

Hulpverleners kunnen via de website een intake formulier downloaden, zie hiervoor de menu gegevens van onze site. De formulieren kunnen via de mail als ook via onze postadres worden ingezonden.

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee iedereen op de juist manier van dienst kunnen zijn. 

Met vriendelijke groet,    

Het Bestuur.

 

Taak van de Voedselbank Doetinchem

In een rijk land als Nederland is helaas de Voedselbank hard nodig. Oorzaak is dat mensen door omstandigheden, al dan niet door eigen gedrag, in de financiele problemen terecht zijn gekomen. Voor de oplossing wordt hierbij vaak de hulp ingeroepen van een hulpverlenende instantie, b.v. de Buurtcoach. Als de schulden erg hoog zijn en daardoor niet gemakkelijke oplosbaar wordt het bureau financiële ondersteuning van de gemeente ingeschakeld om te helpen. Ondanks deze aanpak komen veel van deze mensen toch (tijdelijk) onder het sociale minimum met alle negatieve effecten van dien. Voor die mensen die hierdoor in de problemen komen biedt de Voedselbank de mogelijkheid voor (tijdelijke) voedselhulp om de ontstane problemen te verlichten.

Het voedsel

Het voedsel wordt ingezameld via producenten en (tussen)handel, zoals bij distributiecentra, winkelketens en kleine producenten. Deze stellen de producten om verschillende redenen gratis beschikbaar b.v. omdat producten niet worden afgenomen, over uiterste verkoop datum dreigen te gaan of al zijn gegaan. De voedselbank zorgt er altijd voor dat de producten veilig zijn en zonder bezwaar kunnen worden geconsumeerd. De Voedselbank moet hierbij voldoen aan de regels van de Voedsel en Waren Autoriteit, die de voedselbank hier ook frequent op controleert.  Wilt u hierover meer weten klik dan hier voor de website van de Voedsel- en Waren Autoriteit.