Voor hulpverleners

Diegene die vanuit haar of zijn professie in contact komt met de doelgroep – en voldoende inzage heeft in de thuissituatie van de familie óf persoon waarvoor een pakket wordt aangevraagd voldoende kent – kan een aanvraag indienen.

De Voedselbank heeft een eenvoudig formulier dat te downloaden is van onze website (Excelbestand). Dit formulier moet door de hulpverlener, al dan niet samen met de betrokkene, ingevuld en opgestuurd worden naar de voedselbank. Dit kan zowel per e-mail als per post. Normaal gesproken worden volledig en goed ingevulde formulieren binnen een week beoordeeld. Naast adresgegevens en een eenvoudige opsomming van het netto vrij te besteden inkomen (leefgeld), moet aangegeven worden voor hoe lang de voedselhulp naar verwachting nodig is. De eerste keer kan dit maximaal 3 maanden (13 weken) zijn. Daarna moet er geëvalueerd worden en zo nodig opnieuw een aanvraag worden gedaan door de hulpverlener. Voor de herhaalaanvragen vragen wij betrokken cliënt in Doetinchem contact op te nemen met zijn Buurtcoach.

Na 3 maanden kan bij de 2e aanvraag een langere periode worden aangegeven, maximaal een half jaar (26 weken) en kan de hulpverlener zelf bepalen wat logische evaluatiemomenten zijn. Na elk evaluatiemoment of na elk half jaar zal de hulpverlener actie moeten ondernemen. Daar waar mensen ten onrechte een pakket krijgen is het mogelijk dat iemand anders géén pakket krijgt (omdat er maar een bepaald aantal pakketten beschikbaar is).

In principe kan er door een gezin of persoon maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt van de Voedselbank. De periode van 3 jaar loopt parallel met de periode van een eventuele schuldsanering

Het doel van de ondersteuning is dat de betrokkene door middel van hulpverlening uit de financiële problemen te krijgen, zodat betrokkene weer zelf kan voorzien in zijn of haar onderhoud. Overigens moet men zich realiseren dat een ingediende aanvraag, waarbij aan alle criteria is voldaan, niet automatisch gehonoreerd wordt. Er moet immers wel voldoende voedsel beschikbaar zijn om extra pakketten samen te stellen. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt de aanvrager op een wachtlijst gezet.

 

Download hier het aanvraag formulier.

Meer weten over de werkwijze, download hier onze folder!

De toekenningscriteria kunt u hier downloaden.