Info en Contact

Het uitgiftepunt voor de voedselpakketten is Edisonstraat 48a te Doetinchem. Dit is geen bezoekadres – men kan hier alleen terecht met een bevestigingsbrief waarin staat dat betrokkene een pakket kan afhalen

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op, bij voorkeur per e-mail:

info@voedselbankdoetinchem.nl

VOEDSELBANK DOETINCHEM
Edisonstraat 48 a
7006 RE Doetinchem
info@voedselbankdoetinchem.nl
tel nr 0314-843318

 

Bereikbaar :
Maandag 9.30 – 12.00 u.
Vrijdag 9.00 – 15.00 u.

Vrz. : Peter Bob Peerenboom: voorzitter@voedselbankdoetinchem.nl 
Secr. : Rogier Nijkrake:  info@voedselbankdoetinchem.nl

Bankrek: Rabobank NL54RABO0110436008

Voedselpakket alleen verkrijgbaar op aanvraag via hulpverlening, op basis volledig ingevuld aanvraagformulier.

Informatie/voorlichting
Bent U geinteresseerd en U wilt kennismaken met het werk van de Voedselbank Doetinchem neem dan contact op met het secretariaat.
Velen van ons hebben wel eens van een Voedselbank gehoord maar hebben geen idee wat dat in de praktijk betekend. Gezegd wordt een Voedselbank is niet nodig in een rijk land als het onze. De waarheid is anders en gebiedt dat wij onze mening moeten bijstellen hoe vervelend dat ook is. Vanwege de crisis in de bouw, de kredietcrisis en het failliet van bedrijven komen veel mensen in de problemen. De gevolgen zijn schrijnend bijna een miljoen Nederlanders waaronder ZZPers, alleenstaande moeders met kinderen, gezinnen en toegelaten vluchtelingen krijgen te maken met de armoedeval, vooral als schulden in het geding zijn. De Voedselbank bied mensen die beneden het bestaansminimum geraken de helpende hand in de vorm van een wekelijks voedselpakket gedurende de schuldsanerings periode van 3 jaar.
Om meer inzicht te geven in en over de werkzaamheden van de Voedselbank geven wij voorlichting op aanvraag aan gemeente, kerkgenootschappen, serviceclubs en scholen.