Aanvraag

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlenende instantie (Buurtcoaches, Specialistische thuiszorg, de Diakonie, GGnet, Vluchtelingenwerk, Verslavingszorg etc.). Particulieren kunnen dus niet zelf een rechtstreeks verzoek aan de voedselbank richten voor voedselhulp.

In die gevallen waar (nog) geen hulpverlenende instantie is betrokken bij de aanvraag, kan men zich wenden tot het P.A.D. (Platform Armoedebestrijding Doetinchem), tel. 0652225763. Het P.A.D. zal toetsing doen en als men voldoet aan de criteria een aanvraag indienen bij de Voedselbank. Klik hier voor meer informatie over het PAD. Om ondersteuning van de Voedselbank aan te vragen dient het aanvraagformulier ingevuld en door de hulpverlenende instantie ondertekend, te worden gestuurd naar de Voedselbank in Doetinchem (zie contact). Het liefste ontvangen we de aanvraag echter via de mail: info@voedselbankdoetinchem.nl Nadat een aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de betrokkene (de ontvanger van het pakket) een bericht via zijn hulpverlener, vanaf wanneer en waar het wekelijkse voedselpakket kan worden afgehaald.

 

Termijn

Een voedselpakket wordt voor een vastgestelde periode uitgereikt. Indien de situatie van de betrokkene niet is veranderd kan een verlenging plaats vinden. De aanvraag zal in dat geval opnieuw door de hulpverlener moeten worden ingediend en opgestuurd, zodat bij de voedselbank bekend is dat betrokkene met zijn hulpverlener in contact is.

 

Verandering in de situatie

Indien de financiele situatie in positieve zin veranderd, is de ontvanger en/of zijn hulpverlener verplicht dit te melden bij de Voedselbank. Wij zullen dan opnieuw toetsen of een voedselpakket nog nodig is.

 

Aanvraag voedselpakket:

Klik hier voor het downloaden van een aanvraagformulier

In cel A33 van het bestand treft u ook de criteria aan. U kunt hetzelfde aanvraagformulier ook gebruiken voor een pasje van de Mini Mannamarkt in Doetinchem en Ulft.

Mail de aanvraag voor de Voedselbank naar: info@voedselbankdoetinchem.nl

Voor de Minimanna markt in Doetinchem naar: info@minimanna.nl

Voor de Minimanna markt in Ulft: ulft@minimanna.nl