Kerstmarkt 'Het Timpaan' in Wehl voor de voedselbank

Klik hier voor de link naar het artikel!

 

 

Ludger College zamelt geld en voedsel in voor de voedselbank Doetinchem

Klik hier voor de link. 

 

 

Video tot standkoming voedselpakket

 

Om een indruk te krijgen van hoe de voedselbank werkt en hoe de paketten to stand komen hebben 2 leerlingen van het voortgezet onderwijs in Doetinchem in 2014 het bijgvoegde filmpje gemaakt.

 

In het filmpje kunt u een indruk krijgen van hoe de voedselpaketten ieder vrijdag worden voorbereid en uitgereikt aan de klanten van de Voedselbank.

 

Filmpje!! 

 

 

Jaarrekening 2015

De Voedselbank heeft het boekjaar 2015 positeif afgesloten

U treft hierbij de goedgekeurde jaarrekening van de Voedselbank Doetinchem

 

Klik hier om de jaarrerekening in te zien!