Inzameling Ludgercollege

Voor de tweede keer op rij heeft het Ludgercollege voor haar decemberactie de Voedselbank uitgekozen. Dit jaar heeft de actie het fantastische bedrag van €6969,18 opgebracht. Door deze actie is de huidige bus van de Voedselbank volledig gefinancierd vanuit het Ludgercollege. Fantastisch!

Actie Graafschapcollege

Leerlingen van klas 1A van de opleiding onderwijsassistent van het Graafschapcollege hebben in december een grote actie gehouden voor de Voedselbank.

De opbrengst was €2972,33. Voor meer informatie klik hier.

Duckrace Doetinchem

Op 23 september 2017 werden honderden rubberen badeendjes te water gelaten in de Oude IJssel. De eendjes racten richting de finishlijn bij De Bleek. Een geweldige happening georganiseerd door JCI-Doetinchem. De opbrengst van €4000,00  kwam geheel ten goede aan de Voedselbank. Dank aan alle sponsoren.

Jaarrekening 2016

De Voedselbank heeft het boekjaar 2016 positeif afgesloten. De jaarrekening is door een onafhankelijke boekhouder gecontroleerd.

Klik hier om de jaarrerekening 2016 in te zien!

Video tot standkoming voedselpakket

Om een indruk te krijgen van hoe de voedselbank werkt en hoe de paketten to stand komen hebben 2 leerlingen van het voortgezet onderwijs in Doetinchem in 2014 het bijgvoegde filmpje gemaakt.

In het filmpje krijgt u een indruk van hoe de voedselpaketten ieder vrijdag worden voorbereid en uitgereikt aan de klanten van de Voedselbank.

Filmpje!!